Intensivkurs

Intensivutbildningen på vår trafikskola innebär att vi lägger upp din undervisning i snabbare takt s.k. intensivkurs.

Varför åka bort när du kan ta ditt körkort genom en intensivkurs på Kungsholmen i Stockholm. Du slipper onödiga boende- och resekostnader och kanske viktigast av allt så kommer du att undervisas i den trafikmiljö i Stockholm där du faktiskt kommer att köra när du får ditt körkort.  Ta körkort effektivare genom vår intensivkurs i […]

Handledarutbildning

Eleven måste vara minst 15 år och 9 månader för att få gå utbildningen. Övningskörningen får påbörjas från 16 års ålder.

Från och med den 1 januari 2006 krävs det att den som ansöker om att bli godkänd som handledare för privat övningskörning med personbil har genomgått en introduktionsutbildning tillsammans med sin blivande elev.  Du som handledare handlar om att fostra en trafikant och minska riskerna genom att pränta in ett säkerhetsmedvetande hos eleven. Den stora […]

Riskettan

Riskutbildningen ska genomföras hos utbildare som är godkända av Transportstyrelse. Riskutbildningen för behörighet B är obligatorisk, och omfattar två delar.

Riskutbildningen för behörighet B är obligatorisk, och omfattar två delar : * Del 1 handlar om alkohol, andra droger , trötthet samt faktorer och beteende som medför ökade risker. Givetvis har ni möjligheten att gå den hos oss. * Del 2 handlar om hastighet, säkerhet och körning under säskilda förhållanden. Del 2 ska genomföras sent […]

Teoriutbildning

Teori i klassrum! (Pågående) 16 timmar i klassrummet + datatester & böcker. Ring in och anmäl dig!

Du som bestämt dig att ta B körkort måste skaffa ett körkortstillstånd som första steg. Andra steget är att läsa teori och övningsköra. Du som elev hos oss får välja om att dela teoriundervisning i en grupp, individuella teori lektioner eller att få datatester för att läsa på distans. Teori i klassrum! 16 timmar i […]