Intensivkurs

Intensivutbildningen på vår trafikskola innebär att vi lägger upp din undervisning i snabbare takt s.k. intensivkurs.

Varför åka bort när du kan ta ditt körkort genom en intensivkurs på Kungsholmen i Stockholm. Du slipper onödiga boende- och resekostnader och kanske viktigast av allt så kommer du att undervisas i den trafikmiljö i Stockholm där du faktiskt kommer att köra när du får ditt körkort. 

Ta körkort effektivare genom vår intensivkurs i Stockholm!
Vår intensivkurs är ingen genväg till ditt körkort och innebär inget överhoppande av avsnitt i körutbildningen. Istället innebär den att du under kortare tid koncentrerar dig på körkortet och komprimerar din utbildning. En fördel med intensivutbildningen på vår trafikskola är att du inte tappar körvana mellan körtillfällena i lika hög grad vilket är kostnadseffektivt för dig.

Intensivkurs för körkort efter dina förutsättningar
Intensivutbildningen på vår trafikskola innebär att vi lägger upp din undervisning i snabbare takt s.k. intensivkurs. Ingen elev är den andra lik eller har samma förutsättningar med jobb, tid eller pengar m.m. Vår intensivkurs för körkort i Stockholm blir därmed individuellt upplagd för att passa just dina speciella önskemål och förutsättningar.

Speciellt kurserbjudande till nya elever! 

Konkurrenskraftigt pris på S:t Görans trafikskola
Priserna är generellt låga på trafikskolan men särskilt kurserbjudandet är mycket konkurrenskraftigt jämfört med andra trafikskolor i Stockholm.

Jämför gärna priserna på vår bilskola med andra trafikskolor i Stockholm. Ett bra sätt för att jämföra priser är att ta reda på minutpriset för en körlektion. Detta eftersom längden på körlektioner kan skilja sig åt mycket mellan olika trafikskolor i Stockholm. En trafikskola som har korta körlektioner kan vid en första anblick tyckas ha låga priser!